รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

ทำความเข้าใจ ดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 ลดต้นลดดอก คุ้มค่ากว่าเดิม

ดอกเบี้ยจำนำรถ

หลายท่านยังคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 แบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อรถ ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยต่างจากการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาซื้อขายบ้านเพราะเป็นสัญญาเป็นคนละรูปแบบกัน โดยตามสัญญาเช่าซื้อรถนั้น ไม่สามารถโปะเงินเพื่อลดดอกเบี้ยเหมือนบ้านได้

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์

เป็นสัญญาควบคุมที่ตกลงอัตราดอกเบี้ยในวันที่ทำสัญญา และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอีกตลอดอายุสัญญา โดยในปัจจุบันมีการกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ 48/60/72/84 เดือน เมื่อฝ่ายผู้เช่าซื้อเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ตกลงแล้ว จะนำยอดสินเชื่อรวมเข้ากับจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดและหารเฉลี่ยมาเป็นค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน ตามสัญญาเช่าซื้อรถใหม่ 2566 ผู้ให้สินเชื่อจะต้องแสดงรายละเอียดแนบท้ายใบค่างวดต่อลูกหนี้อย่างชัดเจน โดยจะต้องแสดงจำนวนยอดสินเชื่อทั้งหมดและอัตราที่ต้องจ่ายเฉลี่ยในแต่ละเดือนแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Interest Rate ในกรณีที่มีการชำระเงินค่างวดเกินเข้าระบบ ผู้ให้สินเชื่อจะนำเงินส่วนเกินยกไปเป็นค่างวดรอบหน้า

อัตราดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 ตามกฎหมายใหม่

โดยสัญญาเช่าซื้อรถ 2566 ตามกฎหมายใหม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยรถใหม่โดยการกำหนดเพดานดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ดังนี้

รถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี

รถยนต์ใช้แล้ว ดอกเบี้ยต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

รถจักรยานยนต์ ดอกเบี้ยต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี

ซึ่งการกำหนดเพดานดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นจะไม่ส่งผลอะไรต่อสัญญาเช่าซื้อรถปกติ เพราะทางผู้ให้สินเชื่อสถาบันต่างๆล้วนโยบายการแข่งขันด้านสินเชื่อที่สามารถทำอัตราดอกเบี้ยได้ดีกว่าอยู่แล้ว หรืออาจส่งผลต่อบางกรณี เช่น ออกรถฟรีดาวน์, ยอดเงินดาวน์ต่ำก็ออกรถได้ เป็นต้น

ในปัจจุบันรถมือสองก็จะมีเพดานดอกเบี้ยต่ำกว่าเพดานดอกเบี้ยที่กำหนดอยู่แล้ว หรืออาจได้รับดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิม เช่น รถที่มีอายุการใช้งานนาน , ออกรถฟรีดาวน์โดยใช้ระยะเวลาการผ่อนนาน เป็นต้น

ดอกเบี้ยจำนำรถ

ดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 มีส่วนลดอย่างไรบ้าง?

ในกรณีที่ผู้จำนำสามารถชำระหนี้ผ่อนรถได้ในครั้งเดียวจบภายหลังก็สามารถทำได้ โดยจากเดิมที่จะได้อัตราส่วนลดกรณีปิดบัญชี 50% จากจำนวนดอกเบี้ยที่เหลือ เพื่อปิดสัญญาเลยทันที แต่ในการคิดดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 ได้กำหนดอัตราส่วนลดไว้ ดังนี้

1. กรณีจำนำรถยนต์ โดยชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของสัญญาเช่าซื้อ หากจะชำระหมดเพื่อปิดบัญชี จะได้รับส่วนลดในอัตรา  60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

2. กรณีจำนำรถยนต์ โดยชำระค่างวดมาแล้วหนึ่งในสามแต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของสัญญาเช่าซื้อ หากจะชำระหมดเพื่อปิดบัญชี จะได้รับส่วนลดในอัตรา  70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3. กรณีจำนำรถยนต์ โดยชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของสัญญาเช่าซื้อ  หากจะชำระหมดเพื่อปิดบัญชี จะได้รับส่วนลดในอัตรา 100% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกยึด และทำการนำออกประมูลหรือขายทอดตลาดแล้ว ยอดเงินจำนำจะคิดเพียงเงินต้นที่เหลือ และการขายทอดตลาดต้องแจ้งอย่างละเอียดให้กับผู้เช่าซื้อให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนราคาขาย รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมประมูลหรือการขายทอดตลาด ให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อนด้วย

สรุป แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจำนำรถฉบับใหม่ 2566 จะส่งผลดีสำหรับผู้จำนำรถก็ตาม แต่ก่อนตัดสินใจจำนำรถในแต่ละครั้ง จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญคือ จำนำรถเพื่ออะไร และความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมา  เพราะหากมีความจำเป็นที่จะต้องนำรถไปจำนำจริง ๆ แต่ผู้จำนำยังมีภาระหนี้อื่นๆอีกโดยไม่มีความพร้อมจ่าย อาจส่งผลกระทบกับทำให้เกิดหนี้เสีย และรถจะถูกยึดได้ ดังนั้นเราควรวางแผนการเงินให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนำรถไปจำนำทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก