รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

การซื้อ-ขายรถมือสอง มีขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การซื้อ-ขายรถมือสอง

รถยนต์มือสอง คืออะไร ?

รถยนต์มือสองหมายถึงรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจากเจ้าของเดิม ด้วยสภาพการใช้งานที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน ดังนั้นประสิทธิภาพของรถยนต์มือสองแต่ละคันจึงแตกต่างกันไปด้วย ในกรณีที่มีความต้องการซื้อ-ขายรถมือสองในแต่ละครั้ง ต้องศึกษาหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์มือสองคันดังกล่าวให้ละเอียด มิฉะนั้นอาจจะนำมาซึ่งปัญหาและความเสี่ยงในการซ่อมรถยนต์มือสองต่อไป 

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการผลิตในตลาดรถยนต์สูง ดังนั้น รถรุ่นใหม่ๆก็เป็นที่จับตามองอย่างมาก แต่ก็ตามมาด้วยราคาที่สูงขึ้น รถยนต์มืองสองจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานมากกว่า และหากใครกำลังมีความคิดที่จะขายรถยนต์มือสอง เรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนและต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน รวมถึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

 การซื้อ-ขายรถมือสอง

1. สมุดเล่มทะเบียนรถตัวจริง 

รถยนต์ทุกคันจะต้องมีสมุดเล่มทะเบียนรถไว้ประจำรถอยู่แล้ว เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์อาทิเช่น กรรมสิทธ์ของรถ ประวัติการครอบครองรถ เลขตัวถัง ประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ เป็นต้น ซึ่งสมุดเล่มทะเบียนรถหรือสำเนาสมุดเล่มทะเบียนรถ จะต้องมีไว้ประจำรถอยู่เสมอ และเป็นเอกสารสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการซื้อ-ขายรถมือสอง

2. รูปถ่ายทั้งภายนอกและภายในของตัวรถ

รถมืองสองซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วต่างกัน ย่อมมีสภาพที่ต่างกันด้วย เบื้องต้นสำหรับข้อมูลในการประกาศขายรถมือสอง แนะนำให้มีรูปถ่ายสภาพรถยนต์ทั้งภายนอกและภายในรถแบบชัดเจนทุกด้านทั้งด้านหน้า รูปถ่ายด้านหน้ารถ รูปถ่ายด้านข้างรถ รูปถ่ายด้านหลังรถ เป็นต้น 

3. ลงทะเบียนขายรถ

สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อขายรถยนต์มือสองผ่านตัวแทนหรือผ่านเว็บไซต์ซื้อขายรถเพจต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และทั่วถึง โดยแนบรายละเอียดและรูปถ่ายที่จำเป็น  เป็นอีกอีกช่องทางเพื่อผู้ซื้อที่สนใจในรถยนต์ของคุณจะติดต่อสอบถามได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบ

4. นัดหมายเพื่อดูรถ

เมื่อผู้ซื้อสนใจตกลงตามราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในขั้นตอนนี้อาจมีการต่อรองราคากับเพิ่มเติมได้ ต่อไปควรมีการนัดหมายเพื่อดูรถยนต์คันจริง และทดลองขับจริง รวมถึงควรมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจซื้อรถ ในส่วนผู้ขายก็ควรมีการเช็คสภาพรถและแก้ไขข้อบกพร่องให้มีสภาพที่ใช้งานได้ปกติก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ

5. สัญญาซื้อ-ขายรถมือสอง

การทำสัญญาซื้อ-ขายรถมือสองเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรมีการอ่านรายละเอียดและข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ดีทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อให้เกิดสัญญาที่เป็นธรรมมากที่สุด โดยอาจดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาซื้อขายรถยนต์จากอินเตอร์เน็ตมาใช้ และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ

6. โอนรถ และส่งมอบรถยนต์

ในขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์มือสองจะต้องไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบก หรือหากผู้ขายไม่สะดวกไปดำเนินการโอนรถด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ โดยแนบหนังสือมอบอำนาจไปด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ 2 แบบคือ 

6.1 การโอนตรง หมายถึง     การดำเนินการโดย “เจ้าของรถเดิม” และ “เจ้าของรถใหม่” ไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อติดต่อเรื่องขอโอนรถกับทางนายทะเบียนของจังหวัดที่รถยนต์คันดังกล่าวจดทะเบียนไว้ 

6.2 การโอนลอย หมายถึง     การดำเนินการโดย เจ้าของรถเดิม หรือผู้ขายรถยนต์ทำการมอบเอกสารสำคัญให้กับทางเจ้าของรถใหม่ หรือผู้ซื้อรถยนต์ไปดำเนินการเองหลังจากการซื้อขายและส่งมอบรถเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยม เพราะสะดวก และรวดเร็วกว่า ผู้ขายไม่ต้องเดินทางไปขนส่งด้วยตนเอง

7. เอกสารที่ใช้ในการซื้อ-ขายรถยนต์มืองสอง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

– สมุดคู่มือจดทะเบียน 

– แบบคำขอโอนและรับโอน 

– สัญญาซื้อขาย 

– เอกสารประกันภัย (ถ้ามี) 

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

– สัญญาเช่าซื้อ (กรณีที่รถยังติดไฟแนนซ์)

อย่างไรก็ตามในการซื้อ-ขายรถมือสอง แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย-และผู้ซื้อ รวมถึงรายละเอียดเกียวกับตัวรถให้ดีก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง และศึกษาขั้นตอนการดำเนินการซื้อขายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งต้องคำนึงถึงสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ดี เพื่อสัญญาที่ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก