รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

จำนำรถมอเตอร์ไซค์  อนุมัติง่าย ได้ราคาดี

จำนำรถมอเตอร์ไซค์ 

การจำนำรถหรือที่เรียกง่ายๆว่า รถแลกเงิน เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการเงินก้อนมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือต่อยอดธุรกิจ แล้วค่อยผ่อนชำระคืนเป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์เป็นยานภาหนะที่เรียกว่ามีอยู่ทุกบ้าน ดังนั้น การจำนำรถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

จํานํารถมอเตอร์ไซค์คืออะไร ?

จํานํารถมอเตอร์ไซค์ คือ การใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันการชำระหนี้แทนการส่งมอบรถ หรืออาจเรียกง่ายๆว่า เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ กับแหล่งรับจำนำ จากนั้นรับเงินสดกลับบ้านได้ทันที ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก เมื่อลูกค้าชำระค่างวดครบตามสัญญาแล้ว ก็สามารถปิดบัญชีและรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คืนได้เลย

ข้อดี ของการจำนำรถมอเตอร์ไซค์

การจำนำรถมอเตอร์ไซค์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือมีเล่มทะเบียนรถซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าว และต้องการเงินด่วนต้องรีบใช้ โดยมีข้อดีหลักๆ ดังนี้

 1. ไม่ต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่แหล่งจำนำ มีเงินหมุนเพิ่มขึ้น และยังมีรถมอเตอร์ไซค์ขับใช้งานเหมือนเดิม โดยนำเล่มทะเบียนรถมาวางไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้กับแหล่งรับจำนำรถ
 2. ไม่ต้องโอนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน หรือกล่าวคือกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้จำนำเหมือนเดิม
 3. อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที เมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้นรับเงินสดกลับบ้านทันที
 4. ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 5. สามารถผ่อนชำระค่างวดได้นานถึง 60 งวด
 6. คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 7. ปิดบัญชีก่อนกำหนด  ไม่มีค่าบริการเพิ่ม

วิธีการคำนวณค่างวด+ดอกเบี้ยจำนำรถจักรยานยนต์

ตัวอย่าง  ลูกค้าขอวงเงินกู้ 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.09% ต่อเดือน ผ่อน 12 งวด ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = 20,000 x 1.09% x 12 งวด = 2,616 บาท

ค่างวด  
= (ยอดขอสินเชื่อ + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด) / จำนวนงวด
= ((20,000+2,616)/12) = 1,884.67 หรือประมาณ 1,885 บาท/เดือน

จำนำรถมอเตอร์ไซค์ 

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับจำนำรถมอเตอร์ไซค์

 1. ผู้ที่จะเข้ารับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าว
 2. รถมอเตอร์ไซค์อายุการใช้งานไม่เกินตามที่แหล่งรับจำนำกำหนด
 3. ผู้ที่จะเข้ารับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอายุ 20 ขึ้นไป
 4. หากเป็นนิติบุคคลยื่นขอรับจำนำ ต้องมีอายุการจดทะเบียนมากกว่า 1 ปี

เอกสารในการขอเข้ารับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้ารับจำนำ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้ารับจำนำ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เข้ารับจำนำ
 4. เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง
 5. สำเนา พรบ. รถมอเตอร์ไซค์
 6. นำรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อตรวจเช็คสภาพ

เอกสารในการขอเข้ารับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 2. สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 
 5. เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง
 6. สำเนา พรบ. รถมอเตอร์ไซค์
 7. นำรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อตรวจเช็คสภาพ

เงื่อนไขการจำนำรถมอเตอร์ไซค์

 1. อายุการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกินกำหนดตามเงื่อนไข
 2. ใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันแทนการส่งมอบ
 3. ผู้เข้ารับจำนำรถต้องส่งมอบเล่มทะเบียนรถตัวจริงให้กับผู้รับจำนำ โดยไม่ต้องโอน
 4. การคำนวณดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
 5. สามารถนำเงินก้อนมาปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดก่อนถึงกำหนดได้
 6. เมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้งวดสุดท้าย ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระเพื่อปิดบัญชีและรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงคืน

สรุป การจำนำรถมอเตอร์ไซค์ ทางเลือกรับเงินก้อนสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วนยามฉุกเฉิน ช่วยเสริมสภาพคล่องการเงินได้รวดเร็ว ช่วยปลดภาระหนี้สินทางอื่นๆได้ เพียงแค่คุณมีรถมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถเข้ารับบริการจำนำรถมอเตอร์ไซค์แลกเงินสดไว้ใช้ได้ทันที แถมยังมีรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานเหมือนเดิมอีกด้วย โดยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อนุมัติง่าย ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม bkkcar4cash รับจำนำรถมอเตอร์ไซค์ ทุกรุ่น ทั่วประเทศ 

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก