รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร ? 

เล่มทะเบียนรถหาย

หลักฐานสำคัญที่ควรมีสำเนาติดรถ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรถนั้นก็คือ เล่มทะเบียนรถ นั่นเอง ดังนั้น หากเกิดกรณี เล่มทะเบียนรถหาย สิ่งสำคัญั้เราควรปฏิบัติเป็นอย่างแรกคือการไปแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าเล่มทะเบียนรถของคุณหายไปจริง เพราะเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวรถ เช่น ชื่อเจ้าของ ประวัติการครอบครองรถ เลขตัวถัง เลขทะเบียนรถ ประวัติการโอน ฯลฯ อาจถูกนำไปใช้ปลอมแปลงได้ จากนั้นจึงควรดำเนินการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเล่มทะเบียนรถใหม่

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ เราควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ไปให้พร้อมดังนี้

ใบสำคัญแจ้งความ 

–  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

– หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของรถไม่ไปแจ้งความด้วยตนเอง

– กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มทะเบียนรถหาย

ขั้นตอนการแจ้งความเมื่อเล่มทะเบียนรถหาย

เมื่อพบว่าเล่มทะเบียนรถหายควรเข้าแจ้งความให้เร็วที่สุด โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใดก็ได้ โดยแจ้งว่ามาทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบสำคัญแจ้งความ เป็นเอกสารเพื่อนำไปทำเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก
  2. ไปที่กรมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดที่ได้จดเลขทะเบียนไว้ เช่น กรุงเทพฯ ก็สามารถไปทำเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกสาขาใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นต้น
  3. ยื่นเอกสารที่แผนกทะเบียน โดยแจ้งว่าต้องการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
  4. ชำระค่าดำเนินการให้เรียบร้อย
  5. รอรับเล่มทะเบียนรถใหม่ โดยเล่มทะเบียนรถใหม่นั้น จะมีตราประทับข้อความว่า ออกแทนเล่มที่สูญหาย 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามที่เบอร์กรมการขนส่งทางบก 0-2271-8888

ระหว่างเล่มทะเบียนรถหาย หากถูกตรวจค้น มีความผิดหรือไม่?

หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ระหว่างเล่มทะเบียนรถหาย หากถูกตรวจค้น มีความผิดหรือไม่ เรามีคำตอบให้ดังนี้

กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบ และผู้ขับขี่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ หรือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 42 และ มาตรา 60 กำหนดโทษมีค่าปรับอยู่ที่ 200 – 1,000 บาท ซึ่งเล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารจำเป็นในการต่อภาษี รวมถึง พ.ร.บ. อีกด้วย และยังเป็นเอกสารสำคัญในการซื้อขายรถยนต์อีกด้วย เพราะฉะนั้นหากใครทำหายต้องรีบไปดำเนินการขอเล่มทะเบียนใหม่ให้เร็วที่สุด

หมายเหตุ: กรณีที่เล่มทะเบียนรถหาย แต่มีสำเนาเก็บไว้ สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรถ่ายเอกสารสำเนาเล่มทะเบียนรถติดไว้กับตัวรถเสมอ

สรุป เล่มทะเบียนรถหาย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเริ่มที่เข้าแจ้งความและนำเอกสารไปที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอน เพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้น และอย่าลืมว่าต้องรีบไปดำเนินการขอเล่มทะเบียนใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อความสบายใจ และหลีกเลี่ยงการนำไปปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการต่อภาษี ต่อ พ.ร.บ. การซื้อขายรถยนต์ รวมถึงการซื้อประกันรถยนต์อีกด้วย

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก