รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

สินเชื่อรถยนต์คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท? มีอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

สินเชื่อรถยนต์

       สินเชื่อรถยนต์ หมายถึง สินเชื่อประเภทหนึ่งที่สามารถใช้รถยนต์เป็นหลักประกันเพื่อค้ำประเงินการขอสินเชื่อ สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือหนึ่ง หรือรถยนต์มืองสอง โดยการกำหนดวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของผูให้สินเชื่อแต่ละที่ โดยจะมีการคำนวณดอกเบี้ยคงที่ และเราสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตามความเหมาะสมในแต่ละเดือนจะมีจำนวนยอดผ่อนชำระกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามข้อตกลงในสัญญา หรือสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีเงินก้อนก็สามารถนำไปปิดบัญชีแบบลดต้นลดดอกได้ทันที

 ประเภทของสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ สินเชื่อไฟแนนซ์ โดยสินเชื่อรถยนต์ทั้งสองประเภทจะมีความแตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะซื้อรถใหม่ หรือสำหรับผู้ที่มีแพลนจะเปลี่ยนรถใหม่ แต่ยังไม่มีเงินก้อนไปวางเงินดาวน์รถยนต์ในครั้งแรก เราสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้จำนวนหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินดาวน์งวดแรก และเงินส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้กับผู้ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้จะต้องมีหลักฐานเป็นสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ เพื่อนำเอกสารรวมถึงหลักฐานสำคัญต่างๆไปยื่นต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์  ซึ่งจะเป็นผู้ชำระเงินค่ารถยนต์เต็มจำนวนแทนผู้ซื้อให้แก่ผู้ขายก่อน และผู้ซื้อก็จะทำการผ่อนชำระสินเชื่อผ่านทางสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์  หรือไฟแนนซ์ ลีสซิ่งนั้นต่อไปให้ครบถ้วนตามจำนวนและจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์เมื่อชะระเสร็จสิ้นตามสัญญา

2. สินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์

สินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์อยู่แล้ว และมีความต้องการเงินก้อนแบบฉุกเฉินเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินขึ้น  จึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงิน สินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์เป็นอีกทางเลือกที่ดี หรือจะเรียกอีกอย่างว่า สินเชื่อรถแลกเงินนั่นเอง ทำได้โดยการนำรถยนต์เข้ารับจำนำกับผู้รับจำนำ บริษัทไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์  สามารถเลือกได้ทั้งจำนำแบบจอด หรือไม่จอด เพื่อใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ และผู้ขอสินเชื่อก็จะทำการผ่อนชำระเงินสินเชื่อตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสินเชื่อประเภทไฟแนนซ์รถยนต์ สามารถทำได้ทั้งรถยนต์ที่มีสภาพปลอดหนี้หรือเรียกว่าผ่อนหมดแล้ว และรถยนต์ที่มีการชำระหนี้ได้เกินครึ่งหนึ่งของยอดหนี้ทั้งหมดเดิม หรือจะเรียกว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์นั่นเอง โดยหลักพิจารณาวงเงินจำนำจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยเช่น สภาพของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น จำนวนปี และอื่นๆ ทำให้รถยนต์แต่ละคันจะได้จำนวนวงเงินสินเชื่อที่แตกต่างกัน แต่การขอสินเชื่อรถยนต์ประเภทนี้ เป็นวิธีที่มีขั้นตอนง่ายและสะดวกสบาย อนุมัติเงินไว ได้รับเงินทันที ทำให้ผู้ขอสินเชื่อนำเงินก้อนไปหมุนเวียนแก้ปัญหาทางการเงินได้ทันท่วงทีอีกด้วย

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อรถยนต์

การขอสินเชื่อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก อนุมัติเงินไว ได้รับเงินทันที รู้ผลภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ก็สามารถทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ได้เลย

1. เลือกสถาบันทางการเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ หรือ ไปที่ BKKcar4cash

2. ยื่นเอกสารการขอสินเชื่อให้เรียบร้อย

3. รอการประเมินวงเงินสินเชื่อ

4. รับผลการอนุมัติและทำสัญญา

5. รับเงินก้อนทันทีเมื่อได้รับอนุมัติและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สินเชื่อรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์

        อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์จะเป็นแบบคงที่ (Flat Rate)  ซึ่งจะกำหนดไว้คงที่ตลอดตั้งแต่เริ่มสัญญา ไปถึงตลอดระยะเวลาของสัญญา ซึ่งไม่ว่าจะชำระเงินต้นให้ลดลงแค่ไหน จำนวนดอกเบี้ยจะยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ได้มีการกำหนดไว้ตั้งแต่แรก

ล่าสุดได้มีการปรับดอกเบี้ยรถใหม่ในปี 2566 สำหรับเช่าซื้อรถยนต์มาใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือที่เรียกว่า ดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอกมาใช้ในการคำนวณ ดังนี้

– รถยนต์ใหม่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยรถไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

– รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง กำหนดอัตราดอกเบี้ยรถไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

– รถจักรยานยนต์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยรถต้องไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี

กรณีปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนด

– หากชำระค่างวดมาแล้ว ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

– หากชำระค่างวดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

– ชำระค่างวดมาแล้ว เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

การยกเลิกสัญญา

กรณีผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา และผู้เช่าซื้อได้นำรถคันนั้นออกขายทอดตลาด ผู้เช่าซื้อจะยังต้องรับผิดชอบในส่วนของค่างวดที่เหลือ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่ 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่างวดตามกำหนดในสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อมีสามารถคิดดอกเบี้ยค่าปรับจากผู้เช่าซื้อได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี โดยต้องคำนวณจากยอดเงินที่มีการผิดนัด

        อย่างไรก็ตาม การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์จะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน แม้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนหรือผู้ที่มีแพลนออกรถใหม่ แต่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และความมีระเบียบในการผ่อนชำระในแต่ละงวดของผู้ขอสินเชื่อร่วมด้วย เพราะหากมีการผิดนัดชำระหรือผ่อนไม่ไหวตามกำหนดสัญญา อาจมีผลทำให้ต้องเสียค่าปรับหรือต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมอีกด้วย 

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก