รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

ไฟไหม้รถ ประกันรถยนต์จ่ายไหม ชั้นไหนคุ้มครองบ้าง

ไฟไหม้รถ

อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับรถของเรา เพราะนอกจากรถที่เสียหายแล้ว ยังรวมถึงชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นการมีประกันภัยรถไว้อาจช่วยบรรเทาค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการซ่อมแซมรถที่เกิดขึ้นได้ หรือท้ายที่สุดการคืนทุนประกันที่สามารถนำไปใช้จ่ายอื่นๆได้ 

อย่างไรก็ตาม ประกันภัยบางประเภทก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองใน กรณีไฟไหม้รถ ดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆก่อนการทำประกันภัยให้รอบคอบทุกครั้ง ซึ่งวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับประกันภัยรถประเภทต่างๆ และเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองอะไรบ้าง

ทำความรู้จัก ประเภทของประกันภัยรถยนต์ 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักรายละเอียดของประเภทของประกันภัยรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ประกันภัยชั้น 1

ประกันภัยชั้น 1 คือประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ซึ่งประกันประเภทนี้จะมีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง โดยจะคุ้มครองบุคคลทั้งภายในและนอกรถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของเราและคู่กรณี รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีรถยนต์ของเราสูญหาย หรือเกิดเหตุไฟไหม้รถอีกด้วย  เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

ประกันภัยชั้น 2+

ประกันภัยชั้น 2+ คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันภัยชั้น 1 ในกรณีรถชนรถ รถหาย ไฟใหม้ รวมถึงคุ้มครองร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินของคู่กรณีด้วย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกันภัยที่แตกต่างกัน

ประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยชั้น 2 คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันภัยชั้น 2+ ในกรณีรถชนรถ รถหาย ไฟใหม้ รวมถึงคุ้มครองร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินของคู่กรณีด้วย แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนซึ่งเราเป็นฝ่ายผิด ประกันจะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณี 

ประกันภัยชั้น 3+

ประกันภัยชั้น 3+ คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองรองครอบคลุมร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินของคู่กรณี รับผิดชอบความเสียหายในส่วนของกรณีรถชนรถ แต่ไม่จะคุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้ รวมถึงทุนประกันอาจไม่สูงนัก

ประกันภัยชั้น 3

ประกันภัยชั้น 3 คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินเฉพาะของคู่กรณี แต่ไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัย 

ทั้งนี้รายละเอียดประเภทของประกันภัยรถยนต์นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทประกันภัยอีกด้วย

ไฟไหม้รถ

ไฟไหม้รถ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

ไฟไหม้รถ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเกิดอุบัติเหตุรถชน อุปกรณ์ของรถขัดข้อง เสียหาย หรือชำรุด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งยังมีอีกหลายปัจจุยที่จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้รถได้ ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆภายในและภายนอกรถ รวมถึงใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้ง 

ไฟไหม้รถ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง

ปัจจุบันประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหตุไฟไหม้รถหลักๆคือ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 2+ คุ้มครองเหตุไฟไหม้รถทั้งกรณีไหม้เอง หรือเกิดจากอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์นั้น ๆ และส่วนใหญ่ประกันภัยชั้น 3 และ 3+  จะไม่ครอบคลุมถึงกรณีไฟไหม้รถ

กรณีไฟไหม้รถ ที่เชื่อมโยงมาจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ หรือตัวรถเอง เช่น ไฟไหม้ลาดจอดรถ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 2+ ก็ยังคุ้มครองตามเงื่อนไขและรายละเอียดในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 2+ จะพิจารณาความเสียหายตามเงื่อนไขและรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

  • รถยนต์เสียหายหนักในสภาพที่ซ่อมแซมไม่ได้

หากบริษัทประกันภัยประเมินแล้วว่ารถเสียหายหนัก ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้งาน หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่าทุนประกัน ทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินเต็มจำนวนทุนประกันให้กับเจ้าของรถ และเจ้าของรถจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถและมอบซากรถให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์เสียหาย 

  • รถยนต์เสียหายในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้

บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยต้องตกลงกันว่าจะซ่อมแซมรถเพื่อนำกลับมาในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงอาจมีการชดเชยจำนวนเงินเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันภัยอาจไม่คุ้มครองรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส กรณีเกิดไฟไหม้

  • เมื่อทำประกันภัยรถยนต์เสร็จเรียบร้อยและนำรถคันดังกล่าวไปติดตั้งแก๊สในภายหลังโดยไม่แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
  • ติดตั้งแก๊สโดยไม่แจ้งกรมการขนส่ง
  • ติดตั้งแก๊สที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ไฟไหม้รถ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับผู้ใช้รถทุกคน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดความเสียหายตามมาอย่างแน่นอน การทำประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมการเกิดไฟไหม้รถไว้ย่อมอุ่นใจกว่า เพราะการทำประกันภัยรถจะช่วยรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นับว่าช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก