รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์  อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ รับเงินก้อนทันที

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์ 

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์ ถูกใจสำหรับชาวไบเกอร์ที่ต้องการเงินสดสามารถนำรถคู่ใจมามารับเงินสดกลับไปได้ง่ายๆ มีเงินเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน มีขั้นตอนและเงื่อนไขง่ายๆดังนี้

รถบิ๊กไบค์ (Bigbike) 

หมายถึง รถบิ๊กไบค์แยกออกได้เป็นหลายประเภท ซึ่งโดยรวมแล้วหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือที่เรียกกันว่ารถมอเตอร์ไซค์ 4 สูบ โดยรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ในที่นี้คือขนาดของเครื่องยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc ขึ้นไป จนถึง 2400 cc ซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ 1 สูบ ถึง 6 สูบ จัดวางอยู่ในรูปแบบสูบเรียงและสูบ V ส่วนระบบส่งกำลังก็จะมีทั้งระบบใช้โซ่ ใช้เพลา และใช้สายพาน 

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์ 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถบิ๊กไบค์

รถบิ๊กไบค์ (Bigbike) ที่จะนำมาขอสินเชื่อรถบิ๊กไบค์ จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายรถใหม่ต้องมากกว่า 100,000 บาท โดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. สมัครขอสื่นเชื่อรถบิ๊กไบค์ง่ายๆช่องทางออนไลน์ 

2. ยื่นเอกสารสำหรับขอสินเชื่อ

3. รอผลการอนุมัติ

4. รอรับเงินสดทันทีที่อนุมัติ

ข้อดีของสินเชื่อรถบิ๊กไบค์

– รับอายุรถสูงสุด 15 ปีนับจากปีผลิต

– ช่องทางการชำระเงินสะดวกสบายหลากหลายรูปแบบ

– อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน

– ให้วงเงินสูงสุด จากราคาประเมิน

– ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน

– ไม่หักค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ 

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 

– สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ

– เล่มทะเบียนรถบิ๊กไบค์ตัวจริง

– สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ 

– นำรถบิ๊กไบค์ไปเพื่อตรวจสภาพ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 

– สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

– สำเนาใบ ภพ.20

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

– เล่มทะเบียนรถบิ๊กไบค์ตัวจริง

– สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ 

– นำรถบิ๊กไบค์ไปเพื่อตรวจสภาพ

ทั้งนี้ในการขอสินเชื่อรถบิ๊กไบค์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการพิจาณาวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผู้ค้ำประกัน ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆของผู้ให้สินเชื่อ

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก