รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

ผ่อนรถ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ผ่อนรถ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม

รีไฟแนนซ์ คืออะไร

รีไฟแนนซ์ คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่ก่อนผ่อนรถหมดมาปิดสินเชื่อก้อนเก่า หรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสัญญาสินเชื่อสามารถเลือกทำสัญญากับผู้รับจำนำใหม่หรือทำสัญญาสินเชื่อกับผู้รับจำนำเดิมก็ได้ โดยจุดประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อลดดอกเบี้ยให้ต่ำลงและยืดระยะเวลาผ่อนชำระได้อีกด้วย ในกรณีที่เป็นรถที่ผ่อนหมดแล้ว จะเรียกว่าเป็นการจำนำรถแทน

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์

1.เป็นการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนดสัญญา

2.มีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถปิดยอดสินเชื่อเดิมได้ ทำให้ได้ส่วนลดดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น

3.สามารถทำสัญญาใหม่โดยกำหนดค่างวดให้ตรงตามความสามารถของผู้เข้ารับรีไฟแนนซ์

4.ได้รับเงินส่วนต่างที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันที กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน

รถผ่อนกี่ปี ถึงรีไฟแนนซ์ได้

โดยส่วนใหญ่เงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละที่จะรับรีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนชำระไม่หมดนั้นขึ้นอยู่กับราคาประเมินที่คำนวณจากส่วนต่างของยอดที่ผ่อนชำระแล้วมากกว่ายอดปิดบัญชีเท่าไหร่ หรือผ่อนมาแล้วเกิน 50% ของยอดหนี้ทั้งหมดหรือไม่ และอาจพิจารณาจากจำนวนเงินของแต่ละงวดที่ผู้ขอรีไฟแนนซ์ได้ผ่อนชำระมาประกอบด้วย

ผ่อนรถ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม

อาจกล่าวได้ว่าการรีไฟแนนซ์รถให้คุ้มทุน ไม่เสียประโยชน์มาก ควรเลือกรีไฟแนนซ์รถในระยะเวลาที่ผ่อนค่างวดมาแล้วครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมด ดังนั้น คำถามที่ว่าผ่อนรถ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหมคำตอบคือสามารถหากเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถของแต่ละสถาบันซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดให้จำนวนยอดผ่อนแล้วมากกว่า 50% ของยอดหนี้ทั้งหมด หากผ่อนรถมาแล้ว 1 ปี แต่จำนวนเงินดาวน์และจำนวนเงินที่ผู้ขอสินเชื่อได้ผ่อนชำระแล้วเกินครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมด สถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์ก็จะอนุมัติสินเชื่อให้ได้ เช่น มีการตกลงผ่อนกับไฟแนนซ์เดิม 60 งวด หากจะรีไฟแนนซ์ควรจะผ่อนรถมาแล้ว อย่างน้อย 30 งวดขึ้นไป เป็นต้น

ผ่อนรถไม่ไหว ทำอย่างไรได้บ้าง

อีกหนึ่งวิธีเพื่อไม่ให้โดนบริษัทรีไฟแนนซ์ยึดรถขายทอดตลาด หากใครที่กำลังผ่อนค่างวดรถอยู่แต่เกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถผ่อนรถต่อไปได้ ก็คือการขายรถต่อให้คนอื่น และทำการเปลี่ยนสัญญาให้ผู้ซื้อรถมาชำระค่างวดแทนต่อไป ซึ่งระหว่างรอผู้ซื้อคนใหม่ ก็ยังต้องจ่ายค่างวดต่อไปอยู่ แต่เป็นวิธีที่ดีหากเจ้าของรถเดิมยังผ่อนชำระค่างวดไปไม่ถึงครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ของจำนวนหนี้ทั้งหมด อาจไม่สามารถนำรถไปรีไฟแนนซ์ได้อีก

ผ่อนรถ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถ

สำหรับขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถคล้ายกับการขอสินเชื่อรถ โดยเจ้าของรถต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการเงิน สมุดบัญชีเงินฝาก และสำเนาเล่มทะเบียนรถ เพื่อยื่นให้กับบริษัทไฟแนนซ์รถ หลังจากนั้นทางบริษัทไฟแนนซ์รถจะมีการประเมินราคารถคันดังกล่าวเพื่ออนุมัติวงเงินต่อไป 

สรุปได้ว่าการรีไฟแนนซ์รถในปัจจุบันมีขั้นตอนที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้รวดเร็ว สำหรับท่านใดที่ผ่อนรถมาแล้ว 1 ปี ก็สามารถนำไปรีไฟแนนซ์ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขที่ว่าต้องผ่อนชำระค่างวดไปให้เกินครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ของจำนวนหนี้ทั้งหมดถึงจะสามารถรีไฟแนนซ์รถได้ เป็นการลดอัตราดอกเบี้ย  และลดค่างวดที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือน และที่สำคัญได้รับเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำโดยที่ยังมีรถใช้งานตามปกติอีกด้วย

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก