รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

รถเก่า นำไปจดทะเบียนใหม่ ต้องทำอย่างไร และสามารถนำไปจำนำได้หรือไม่

รถเก่า นำไปจดทะเบียนใหม่

รถเก่า นำไปจดทะเบียนใหม่ เช่น การคืนป้าย เอกสารที่ต้องเตรียม ตรวจสภาพรถ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนใหม่ สามารถนำไปจำนำได้