รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

จำนำรถ เลือกไม่ดีมีความเสี่ยง

จำนำรถ

ยกตัวอย่างความเสี่ยงหากเลือกสถานที่รับจำนำรถที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงเช่น เสี่ยงโดนยึดรถ ได้วงเงินต่ำ ดอกเบี้ยสูง และรถถูกนำไปใช้