รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

จำนำรถ เลือกไม่ดีมีความเสี่ยง

จำนำรถ

ในปัจจุบันการจำนำรถเป็นเรื่องใกล้ตัวมากในกรณีเกิดความจำเป็นต้องการใช้เงินก้อนในเวลาเร่งด่วน ก็สามารถนำรถเข้ารับจำนำง่ายๆ ได้เงินก้อนทันที โดยการจำนำรถใช้หลักเกฑณ์ง่ายๆคือการที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้จำนำ” นำรถยนต์หรือสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนำ เรียกว่าเป็นสินเชื่ออีกประเภทที่ได้เงินมารวดเร็ว อย่างไรก็ตามการเลือกแหล่งจำนำรถที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากจำนำรถผิดที่ ต้องระวังความเสี่ยงที่ตามมา ดังต่อไปนี้

จำนำรถ

1. เสี่ยงโดนยึดรถ

ส่วนใหญ่แล้วแหล่งรับจำนำที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการหากไม่มีการตรวจสอบสัญญาให้ดี หรือกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาเพียงเล็กน้อยก็อาจเปิดโอกาสให้แหล่งรับจำนำนั้นมีสิทธิยึดรถไปได้โดยง่ายดาย ถือเป็นข้อเสียเปรียบในสัญญาซึ่งอาจส่งผลให้เสียรถได้และไม่คุ้มค่ากับวงเงินที่ได้รับมาในสินเชื่อ 

2. ได้วงเงินต่ำกว่า

แหล่งรับจำนำที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีการประมาณวงเงินที่ต่ำกว่าราคาของแหล่งรับจำนำทั่วไป ซึ่งไม่คุ้มค่ากับมูลค่ารถ และได้จำนวนเงินไม่ตรงกับความต้องการ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทำให้ต้องไปหาสินเชื่ออื่นๆเพิ่มอีก

3. ดอกเบี้ยสูง

หากไปจำนำรถกับแหล่งจำนำที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะได้วงเงินต่ำแล้วส่วนใหญ่จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแหล่งจำนำอื่น และหากผู้รับจำนำชำระค่างวดไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือไม่สามารถชำระค่างวดไหวต่อไป บ่อยครั้งที่จะถูกยึดรถได้ทันทีโดยไม่มีการทวงถามตามเงื่อนไขก่อน 

4. รถอาจถูกนำไปใช้

หากนำรถไปจำนำแบบจอดกับแหล่งจำนำที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากๆที่สถานที่จอดจะไม่ได้รับมาตรฐาน หรือรถที่นำไปจำนำจะไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรส่งผลให้รถมีความเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือการแอบนำรถไปใช้ หากนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมายหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่เจ้าของรถได้

การจำนำรถเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการเลือกแหล่งจำนำที่น่าเชื่อถือ มีแหล่งจอดรถที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งควรอ่านสัญญาและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจและศึกษารายละเอียดให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้คุณเสียรถหรือความรับผิดชอบต่างๆที่จะตามมาอีกด้วย

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก