รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

ผ่อนรถไม่ไหว ทำอย่างไรดี

ผ่อนรถไม่ไหว

ผ่อนรถไม่ไหว ทำอย่างไรดี เป็นปัญหาที่อาจกำลังเกิดขึ้นกับหลายๆคน หากแก้ไขปัญหาไม่ตก เสี่ยงที่รถจะถูกยึดและเสียค่าปรับเพิ่ม หรือถึงขั้นมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆอีกมากมายไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นเราควรศึกษาหาทางออกให้ถูกวิธีตามความเหมาะสม จะมีวิธีไหนบ้างเราไปดูรายละเอียดกันเลย

ประเมินว่าควรคืนรถหรือไม่

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในอนาคต 

อาทิเช่น ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าน้ำมัน, ค่าประกันภัย, ค่าต่อภาษีและ พ.ร.บ., ค่าตรวจเช็กสภาพรถ, ค่าบำรุงรักษารถยนต์ อื่นๆ เช่น แบตเตอรีรถยนต์เสื่อม ยางรถเสื่อมสภาพ หรือค่าถ่ายของเหลวต่างๆในรถ ฯลฯ

2. เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายในปัจจุบัน

กรณีมีรายได้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือนควรมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน และควรมีเงินสำรองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อรายรับที่เข้ามา ควรพิจารณาเพื่อติดต่อขอคืนรถหรือรีไฟแนนซ์ต่อไป

3. ความจำเป็นในการใช้รถ

หากซื้อรถมาเพื่อการใช้งานเป็นสำคัญ ควรเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าและความจำเป็นในการใช้งาน กรณีออกรถมาแล้วใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งค่าซ่อม ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน และอื่นๆอีกมากมาย และรถมีการเสื่อมสภาพตลอดเวลาเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้รถแล้วเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆของรถไปทางเลือกในการคืนรถก็เป็นทางเลือกที่ดี

4. ผ่อนไม่ไหวให้รีบคืนรถ

หากประเมินแล้วว่าผ่อนรถไม่ไหวอีกต่อไปให้รีบติดต่อขอคืนรถทันที ไม่ควรทิ้งระยะเวลาไว้นานจนค้างค่างวดหลายงวด เพราะอาจจะได้ใช้รถต่อไปแต่ไม่คุ้มค่าที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาและรถถูกยึดในภายหลัง

ผ่อนรถไม่ไหว คืนรถได้ไหม

ทางเลือกง่ายๆเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนรถไม่ไหวก็ควรตัดสินใจคืนรถและชำระหนี้คงเหลือให้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อเป็นสำคัญอีกด้วย เช่น กรณีมีประวัติการชำระค่างวดดีสามารถคืนรถให้ทางไฟแนนซ์โดยไม่เสียส่วนต่าง สามารถดำเนินการคืนรถกับไฟแนนซ์ได้ทันที เมื่อทางไฟแนนซ์ยกเลิกสัญญาจะมีผลทันที ไม่ต้องผ่อนชำระค่างวดอีกต่อไป แต่หากกรณีมีประวัติการค้างชำระค่างวดโดยปกติจะนับ 3 งวดติดกัน อาจจะโดนยึดรถและมีการเรียกชำระค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมดและรับผิดในส่วนต่างกรณีที่นำรถออกขายแล้วรถขาดราคา 

ผ่อนรถไม่ไหว เปลี่ยนสัญญาได้ไหม

หากมีผู้ที่สนใจรับไปผ่อนต่อแทนก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนสัญญาให้ผู้ซื้อรายใหม่ได้โดยตกลงเรื่องราคาและสัญญากันให้เรียบร้อย หรือจะเรียกวิธีนี้ว่าการขายดาวน์ก็ได้ โดยผู้ที่ซื้อรถรายใหม่อาจจ่ายเป็นเงินก้อน เพื่อนำเงินก้อนนี้ไปปิดยอดไฟแนนซ์ จากนั้นให้ไฟแนนซ์โอนกรรมสิทธิ์รถไปให้ผู้ซื้อคนใหม่ หรือหากผู้ซื้อรายใหม่ที่ไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินก้อน จำเป็นต้องเปลี่ยนสัญญากับทางไฟแนนซ์ให้เป็นผู้ผ่อนรถต่อนั่นเอง

ผ่อนรถไม่ไหว รีไฟแนนซ์ได้ไหม

เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือรีไฟแนนซ์ แต่การรีไฟแนนซ์นั่นต้องพิจารณาเงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์ของแต่ละที่ด้วย ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่างวดที่ผ่านมายอดรวมเกินครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมดหรือมีการผ่อนค่างวดมาแล้วเกิน 1 ปี เมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ รีไฟแนนซ์ใหม่แล้ว จะทำให้ดอกเบี้ยต่ำลง หรือค่างวดลดลงกว่าเดิม เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าซื้อออกไปอีกได้

ผ่อนรถไม่ไหว ขายรถต่อแบบไม่เปลี่ยนสัญญา

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจขายรถต่อแบบไม่เปลี่ยนสัญญาถือเป็นวิธีที่ไม่แนะนำ เนื่องในสัญญายังคงเป็นชื่อผู้เช่าซื้อรายเดิมหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในอนาคต ก็ยังคงต้องรับผิดชอบกับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้วย หรือหากมีการขาดส่งหรือค้างชำระค่างวด ในการทวงถามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะส่งผลกับผู้ที่มีชื่อตามสัญญา

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก